Brukermedvirkning i helseforskning - opptak fra seminar

Opptak fra seminaret Brukermedvirkning i helseforskning 22 -24 mars 2022, arrangert av NorCRIN og Biobank Norge

Winter landscape