Trondheim
Internal

Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Persontilpasset medisin er et forskningsområde i rask utvikling, og gode biobanker og helseregistre er viktige bidragsytere innenfor forskning og innovasjon på området. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører forskningsbiobanking og persontilpasset medisin.

Søknadsfrist: 17.06.2019

18 September - 20 November 2019
Lillestrøm
External

Informasjonsmøte ISO 20387:2018

Norsk akkreditering: Informasjonsmøte. Akkreditering av biobanker etter ISO 20387:2018

11 December 2019