Gothenburg
External

2019 NSHG-PM Symposium

The latest discovery genetics data from the Nordic countries, presented by the next wave of researchers! We invite you to attend a full-day symposium sponsored by the Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine. Following a stage-setting talk by NSHG-PM President Kári Stefánsson, each of the Nordic countries will present the latest research from their laboratories in a series of short talks.

14 June 2019
Trondheim
Internal

Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Persontilpasset medisin er et forskningsområde i rask utvikling, og gode biobanker og helseregistre er viktige bidragsytere innenfor forskning og innovasjon på området. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører forskningsbiobanking og persontilpasset medisin.

Søknadsfrist: 17.06.2019

18 September - 20 November 2019
Lübeck
External

Europe Biobank Week

08 - 11 October 2019