Web Conference
Internal

BBMRI.QM - New Biobanking Standard ISO 20387:2018

11 - 25 September 2019
Trondheim
Internal

Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Persontilpasset medisin er et forskningsområde i rask utvikling, og gode biobanker og helseregistre er viktige bidragsytere innenfor forskning og innovasjon på området. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører forskningsbiobanking og persontilpasset medisin.

Søknadsfrist: 17.06.2019

18 September - 20 November 2019
Webinar
Internal

Webinar IV on using the BBMRI-ERIC Directory

Join BBMRI-ERIC's Director General Erik Steinfelder for another webinar on using the BBMRI-ERIC Directory. Learn how easy it is to use our Directory to find samples and datasets for your research, and how uploading your samples to our Directory can benefit your biobank. We’ll also be welcoming the Lifelines biobank from the Netherlands. The Lifelines biobank is an international resource for health research and findable in the BBMRI-ERIC Directory.

30 September 2019
Lübeck
External

Europe Biobank Week

08 - 11 October 2019