CS2: Brukermedvirkning i helseforskning - webinarrekke

Biobank Norge og NorCRIN arrangerer seminarrekke med erfaringsdeling og diskusjon om brukermedvirkning i helseforskning

biobank instrument