Seminar CS1- 22. november

Biobank Norge seminar 22. november 2023
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

biobank samples

Tentativt program

10.00 Velkommen

10.15 Synlighet og kommunikasjon

  • Hvordan synliggjøre biobanken for forskere?
  • Biobanking og nettside

11.30 Lunsj og nettverking

12.30 Kvalitet i biobanker

  • Kvalitet i biobanker
  • Dokumentasjon av prøvenes behandling/optimalisering av logistikk
  • Automasjon for standardisering
  • Valg av lagringsrør

13.30 Pause og nettverking

13.45 Kvalitet i biobanker

  • Risikostyring
  • Datakvalitet
  • Gjenbruk av analysesvar
  • Den viktigste faktoren for kvalitet i biobanker

14.45 Pause og nettverking

15.00 Kvalitetsstudier, presentasjoner

15.30 Info om CS1, Biobank Norge, Beste praksis for norske biobanker

16.00 Avslutning

Arrangementet er fulltegnet