Biobank Norway partner audits offered

Partnerrevisjoner tilbys norske biobanker

Biobank instrument - Droplet, BIORAD

I Biobank Norge, CS1 Quality Biobanking tilbyr vi nå partnerrevisjoner. Hensikten er å kunne bistå norske biobanker som ønsker eller vurderer akkreditering etter ISO 20387 i arbeidet mot dette, men det vil også være aktuelt for biobanker som vil bruke dette som en del av forbedringsarbeidet og som kanskje ser mot en mulig akkreditering et stykke fram i tid. 

I 2024 har vi fokus på to områder 

  • Personale, kompetanse og opplæring
  • Dokumentasjon av pre-analytiske faktorer, behandling av det biologiske materialet

Disse er valgt ut fordi vi mener at dette er viktige deler i drift av alle biobanker og derfor vil være nyttig både for dere som jobber mot akkreditering og for dere som ikke gjør det. Vi kan også revidere andre områder hvis dere har spesielle ønsker. 

Ønsker dere besøk fra oss, kommer vi med et revisjonsteam på 2-3 personer og bruker litt mindre enn en dag på de to temaene. Vi reviderer etter ISO 20387:2018 og vi ser både på prosedyrer og dokumentasjon dere har, men også på det praktiske arbeidet rundt temaene. I etterkant av revisjonen vil dere få en rapport. Revisjonsteamets utgifter vil dekkes av Biobank Norge.

Som sagt er det ikke nødvendig å aktivt jobbe mot en akkreditering eller etter ISO 20387 for å be om en partnerrevisjon. Det er heller ikke nødvendig å ha alle rutiner på plass innen temaene. Det kan også være en fin anledning til å få bekreftet gode rutiner man har og å identifisere noen forbedringsmuligheter.

Hvis du/dere kunne tenke dere å få gjennomført en partnerrevisjon hos dere, eller har spørsmål rundt dette, ta kontakt med Liv Paltiel, livpal@ous-hf.no