Biobank Norway Researcher awarded prize for outstanding scientific research

Ole A. Andreassen mottok Hjernerådets forskningspris 2024

Photo: University of Oslo

Foto: Universitetet i Oslo

 

Ole A. Andressen ble 18. mars tildelt prisen for sin omfattende forskning om hjernen og hjernens sykdommer av svært høy kvalitet gjennom en årrekke. Ole A. Andreassen er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, sentral i ledelsen av Biobank Norge, og er leder av Norsk Senter for mentale lidelser (NORMENT). Han har hatt en sentral rolle i å klarlegge genetiske, nevrobiologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan påvirke psykiatriske sykdommer. Kunnskapen om flere av disse sykdomsmekanismene har hatt behandlingsmessige konsekvenser, inkludert målrettet forebygging.

Ole A. Andreassen er en tydelig lokal, nasjonal og internasjonal forskningsleder og representerer et tverrfaglig forskningsmiljø med gjennomtenkt brukermedvirkning. Andreassen har i tillegg til sin forskning vært en fremragende formidler av kunnskap om psykiatrisk sykdom og hjernehelse. Han har vært en pådriver for bedre behandling og oppfølging, samtidig som han har bidratt til økt forståelse hos pasienter og pårørende, i helsevesenet, hos myndighetene og i befolkningen. Ole A. Andreassens forskning og forskningsrelaterte virke har gjort en forskjell for en stor pasientgruppe. 

Hjernerådet ønsker å fremme norsk hjerneforskning. Hjernerådets forskningspris deles ut årlig for fremragende hjerneforskning. Prisen ble første gang delt ut i 2023, da til May-Britt og Edvard Moser.