CS1; Midler til kvalitetsstudier

Midler til kvalitetsstudier i biobanking

biobank samples

Kunnskap om hvilken effekt prøvehåndtering har på prøvekvalitet og nedstrømsanalyser er viktig for biobanker. Derfor støtter Biobank Norge kvalitetsstudier i norske biobanker gjennom Common Service 1- Quality Biobanking, og lyser ut herved ut midler til kvalitetsstudier på biologisk materiale i biobanking.

Søknad med protokoll og budsjett må sendes til Turid Eide og Liv Paltiel senest 20. mars 2024. Protokollen, ca. 2-5 A4 sider, sendes som PDF og må inneholde hensikt og mål med studien, nytteverdi for egen og andre biobanker, design, materiale, styrkeberegning, tidsplan, prosjektgruppe, planer for publisering, samt kostnad for gjennomføring av studien. En kort oppsummering av eksisterende kunnskap på området er en fordel. Max tildelning per studie vil være 150 000 NOK. Det gis ikke støtte til lønnskostnader og innkjøp av instrumenter. 

 Ved tildeling av midler prioriteres prosjekter med tilstrekkelig styrke som vil være nyttig for flere biobanker eller brukere av biobanker. Det vil også bli gjort en vurdering, på partnernivå, av bruk og rapportering av eventuelt tidligere tildelte midler. Midler som tildeles må brukes innen 2025 og rapporteres innen 2026.

Ta kontakt ved spørsmål. 

tureid@ous-hf.no 

livpal@ous-hf.no