2022

Nordic Biobank Conference
Opptak fra seminaret Brukermedvirkning i helseforskning 22 -24 mars 2022, arrangert av NorCRIN og Biobank Norge
Biobank Norge ønsker velkommen til seminar 13-14 juni 2022 i Tromsø, Clarion Hotel The Egde